Narodziny demokracji w Polsce – 4 czerwiec 1989

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne zwane także wyborami czerwcowymi. Zasady, na jakich miały się one odbyć były omawiane podczas obrad tzw. Okrągłego Stołu. W ich wyniku po raz pierwszy wybrano 460 posłów oraz 100 senatorów, odpowiednio do Sejmu i Senatu PRL. Warto nadmienić, iż były to pierwsze tego typu częściowo wolne wybory. Głosowania w Polsce w czasach powojennych były regularne, jednak już od roku 1947 ich niejako stałym elementem było fałszowanie wyników na korzyść władz. Oficjalne wyniki potwierdzały zwycięstwa tych władz mimo innego stanu faktycznego. Nowa ordynacja uwzględniała zasady powszechności, równości, bezpośredniości i tajności głosowania. Rada Państwa ogłosiła pierwotnie 108 okręgów głosowań, które obejmowały poszczególne województwa. Po wyborach i fakcie, iż władze komunistyczne odniosły druzgoczącą porażkę, w Polsce nastąpiła zupełnie nowa sytuacja polityczna.

1
2
3
4
5
6
7
8
PODZIEL SIĘ