Powstanie Konstytucji 3 maja – 3 maja 1791

Powstanie Konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów to bezsprzecznie jedno z najważniejszych wydarzeń w całej historii Polski. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie, zaraz po konstytucji Amerykańskiej ustawa tego rodzaju. Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnego wtedy systemu politycznego opartego w głównej mierze o wolne elekcje i demokrację szlachecką, która przyczyniła się do rozdrobnienia państwa. Konstytucja ograniczała mocno demokrację szlachecką odbierając m. in. prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Konstytucja obowiązywała 14 miesięcy. W tym czasie uchwalono szereg szczegółowych ustaw. Sejm grodzieński aktem oblatowanym mającym miejsce w Grodnie uznał postanowienia Sejmu Czteroletniego jako nieaktualne.

1
2
3
4
5
6
7
8
PODZIEL SIĘ