Zjazd w Gnieźnie – 7-15 marca 1000

Zjazd w Gnieźnie inaczej nazywany był synodem gnieźnieńskim. Była to pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z polskim księciem Bolesławem. Wtedy też stolica Polski znajdowała się jeszcze w Gnieźnie więc wybór miejsca jako takiego nie był przypadkowy. Podczas oficjalnego spotkania cesarz Otton III nałożył na głowę Bolesława diadem i wręczył mu kopię włóczni św. Maurycego i niejako w zamian otrzymał od Bolesława część relikwii św. Wojciecha. Sam Wojciech trzy lata wcześniej zginął z rąk pogańskich Prusów. Celem spotkania było uzyskanie przychylności Ottona III oraz uzyskania poparcia do utworzenia zachodniego cesarstwa uniwersalistycznego.

1
2
3
4
5
6
7
8
PODZIEL SIĘ