Chrzest Polski – 966

Zacznijmy od znanej każdemu daty chrztu Polski, a więc od roku 966. Data ta wieńczy długotrwały proces chrystianizacji ziem polskich. Sam proces zapoczątkował władca ówczesny Polski – Mieszko I w 966 roku, a który zakończył się dopiero w XIV-XV wieku, o czym już wielu nie wie, jako iż datę 966 roku traktuje jako punkt końcowy. Niestety tak nie było, a pełna chrystianizacja trwała na ziemiach polskich przez kolejne wieki. Polska musiała uporać się z problemem dawnych wierzeń i osiągnąć masowy udział w kulcie chrześcijańskim, a na to trzeba było czasu. Datę tą symbolicznie traktuje się także jako początek państwa polskiego jako takiego oraz zapoczątkowaniem polskiego Kościoła katolickiego. Co ciekawe w różnych źródłach historycznych data ta może się różnić.

1
2
3
4
5
6
7
8
PODZIEL SIĘ