4. Egzekucja szczura

W 1924 roku Carney Landis, absolwent psychologii na Uniwersytecie w Minnesocie, opracował eksperyment, którego celem było ustalenie, czy różne emocje tworzą wyraz twarzy właściwy dla tej emocji. Celem tego eksperymentu było sprawdzenie, czy wszyscy ludzie mają wspólny wyraz, gdy czują odrazę, szok, radość itd. Większością uczestników eksperymentu byli uczniowie. Zabrano ich do laboratorium, a ich twarze pomalowano czarnymi liniami, aby zbadać ruchy ich mięśni twarzy. Następnie poddano ich działaniu różnych bodźców, które miały na celu wywołanie silnej reakcji. Gdy każda osoba zareagowała, ich wyrazy twarzy zostały sfotografowane przez Landisa. Badani mieli wyczuć zapach amoniaku, patrzeć na pornografię i wkładać ręce do wiadra żab.

Ostatni test polegał na pokazaniu badanym żywego szczura. Wydano instrukcje, aby go pociąć. Podczas gdy większość uczestników byli odepchnięci od pomysłu, około jedna trzecia to zrobiła. Sytuację pogarszał fakt, że większość uczniów nie miała pojęcia, jak wykonać tę operację w humanitarny sposób, a zwierzęta były zmuszone do odczuwania wielkiego cierpienia. Osoby, które odmówiły wykonania dekapitacji, Landis sam odciął szczurom głowę. Badanie nie wykazało, że ludzie mają wspólny zestaw unikalnych mimiki twarzy.

1
2
3
4
5
PODZIEL SIĘ