1. Eksperyment więzienny

Eksperyment sam w sobie nie był nieetyczny, natomiast wyniki okazały się być katastrofalne. Prowadzącym był znany psycholog, a eksperyment polegał na zbadaniu zachowania poszczególnych osób po umieszczeniu ich w roli jednego z więźniów lub strażników. Badani musieli trzymać się pewnych norm ustalonych przez prowadzącego.

Więźniowie znaleźli się w sytuacji, która celowo spowodowała dezorientację, degradację i depersonalizację. Strażnicy nie otrzymali żadnych konkretnych wskazówek ani przeszkolenia w zakresie wykonywania ich ról. Na początku badani nie wiedzieli jak się zachować, jednak po pewnym czasie nie mieli z tym żadnego problemu. Drugi dzień eksperymentu wywołał bunt więźniów, który przyniósł ostrą odpowiedź ze strony strażników. Więźniowie zaczęli doświadczać zaburzeń emocjonalnych, depresji czuli się  bezradni, natomiast osoby w roli strażników nadużywali swojej władzy, stali się paranoiczni. Eksperyment zakończył się po 5 dniach, wyniki były bardzo jasne – gdy osoba jest ustawiona we właściwych okolicznościach może bardzo łatwo nadużywać swojej kontroli.

1
2
3
4
5
PODZIEL SIĘ