1. Bolesław I Chrobry

Dzisiejsza lektura zaniesie nas w odległe już czasy królów, możnowładców, sięgając tym samym aż po średniowiecze. Powód ku temu jest prosty, dziś opiszemy najwybitniejszych polskich władców na przestrzeli lat, począwszy od samego Chrztu Polski.

Na pierwszą linię frontu wysuwa się sam Bolesław I Chrobry. Trudno mówić o najwybitniejszych władcach, nie odnosząc się do zasług Bolesława. Władca Polski z dynastii Piastów żył w latach 967-1025. Był on pierwszym koronowanym królem Polski, od 1025 roku, wcześniej także książę Czech. Był synem Mieszka I, księcia Polski oraz jego żony Dobrawy, czeskiej księżniczki. Kiedy w Polsce objął on władzę, zaraz po tym zdarzeniu wypędził z kraju swoją macochę oraz przyrodnich braci. Bolesław szybko przejął władzę w Polsce. Dążył on do ekspansji na tereny Prusów, a także był zwolennikiem misji chrystianizacyjnych, między innymi, tej najbardziej znanej, tj. biskupa Wojciecha. Gdy Wojciech zginął, wtedy też Bolesław wykupił jego zwłoki za  równowartość jego wagi w złocie. Bolesław był organizatorem zjazdu gnieźnieńskiego. Wykorzystał także wewnętrzne walki na ziemiach Rzeszy, by zająć Miśnię, Mińsk oraz Łużyce. Jako książę Czech nie złożył hołdu lennego niemieckiemu królowi, co było później pretekstem do wojny Niemiec z Polską.

1
2
3
4
5
6
7
PODZIEL SIĘ