Wielu ludzi uważa, że obecny system gospodarczy nie jest doskonały, ba, przyniesie nam wiele nieprzyjemności. Okazuje się jednak, że alternatyw systemów gospodarczych jest całkiem sporo i pewnie o wielu nigdy nie słyszeliście. Oto 10 alternatywnych dla obecnego systemów gospodarczych.

10. Zapora Ekonomiczna

Statue of justice

Pracownik socjalny J. D. Phillips opracował ten specyficzny system gospodarczy opierający się na założeniu, że podczas gdy najlepsze gospodarki są mieszaniną ekonomii, socjalizmu i kapitalizmu, jego system opiera się na nieingerencji w żadne z nich, bowiem niwelują się one nawzajem, a co za tym idzie także korzyści.

Zapora ekonomiczna to system, w którym istnieją rynki, ale są one oddzielone od produkcji rozpaczliwie pożądanych przez ludzki przedmiotów pierwszej potrzeby, jak: jedzenie, woda, ubrania, narzędzia, opieka medyczna, i tak dalej. Jego logika wskazuje, że klasyczna ekonomia wyznacza cenę takich potrzeb jako wysokie i ludzie są za nie zapłacić bardzo dużo, bowiem są one im potrzebne do życia. Klasyczne założenie nie uwzględnia jednak drapieżnych kredytów zmuszających ludzi do spłaty długu, aby przetrwać.

W obecnym systemie kapitalistycznym, niezbędne produkty są dystrybuowane za pośrednictwem systemu kapitalistycznego co implikuje sytuację, w której dostęp do nich jest ograniczony, dochodzi do nierówności dochodów i spirali zadłużenia. Jego idee są krytykowane przez konserwatywnych myślicieli ekonomicznych.

[post_pagination]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PODZIEL SIĘ