W dzisiejszym wpisie odstąpmy nieco od malowniczych krain, od bajecznych jezior oraz krystalicznie czystych jeziorach. Skupmy się nieco bardziej na ekonomii, dzięki której, przynajmniej w teorii winno żyć się nam wygodniej i dostatniej. Biorąc pod uwagę współczynnik PKB per capita określimy jakie państwa na naszym globie są najzamożniejsze. PKB per capita to nic innego jak produkt krajowy brutto podzielony przez liczbę mieszkańców danego kraju. Wzrost samego PKB nie jest miarodajny i nie przekłada się bezpośrednio na wzrost stopy życiowej ludzi, w przeciwieństwie do omawianego współczynnika. Wartość PKB podawana będzie w dolarach amerykańskich (USD).

 10. Irlandia 54 411,136

Wpis rozpoczynamy od stosunkowo małego państwa jakim jest Irlandia. Choć ten położony w Europie Zachodniej kraj nie może pochwalić się wielkimi obszarami, to w kontekście rozwiniętej gospodarki sytuacja wygląda zgoła odmiennie.

Jeszcze przed czterema laty Irlandia wyróżniała się na tle w Europy największym wskaźnikiem wolności gospodarczej, biorąc pod uwagę takie zmienne jak np. polityka handlowa, obciążenie podatkowe, czy interwencjonizm państwowy. To właśnie wolny rynek przyczynił się do tego, iż państwo to może pochwalić się tak wysokim PKB per capita.

Najistotniejsze gałęzie gospodarki to przemysły:
-elektroniczny
-metalurgiczny
-włókienniczy
-informatyczny

W przypadku gospodarki Irlandii, można mówić o swoistej dwutorowości. Z jednej strony państwo zachęca do rozwoju sektora prywatnego, a z drugiej część gałęzi (najważniejszych pod względem rozwojowym) pozostawia się do dyspozycji rządowej.

Jeszcze w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku państwo to zaliczyło wzrost gospodarczy o 6% w stosunku rocznym. Rozwój przemysłu wysokich technologii dodatkowo zapewnił blisko 16 procent w ostatnich latach. Dzięki uzależnionej od handlu gospodarce stanowi ścisłą czołówkę w Europie.

Warto też zaznaczyć, że pod względem wskaźnika rozwoju społecznego (HDI) Irlandia zajmuje 5 miejsce na świecie.

[post_pagination]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PODZIEL SIĘ