6. Sokrates

Powróćmy jeszcze raz do starożytności by niejako na nowo odkryć kolebkę myśli filozoficznej i poglądów głoszonych przez Sokratesa. Był to jeden z założycieli zachodniej myśli filozoficznej, a poznany został w głównej mierze dzięki pracom swoich uczniów, czyli Platona i Ksenofonta. Jest on, obok Platona i Arystotelesa, uważany za największego filozofa starożytności. Dlatego wcześniejsza filozofia nazywana jest przedsokratejską. Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych pism, stąd też tak ważnym było głoszenie jego nauk i powielanie ich przez jego poźniejszych uczniów. nformacje na jego temat można również znaleźć w pracach późniejszych twórców, m.in. u Arystotelesaczy sokratyków mniejszych. Warto zaznaczyć, że w różnych pismach jego uczniów poglądy Sokratesa spisane przez nich różniły się, podobnie z resztą jak jego osoba. Głównym obszarem jego zainteresowań była etyka, a w jego mniemaniu filozofowanie jako takie odbywało się przez dialog. Według niego każdy w sobie posiada wiedzę na temat dobra i zła, a dialog ma być pretekstem do zadawania szeregu pytań tak, by w odbiorcy zasiać niepewność i polemikę nad własnymi przekonaniami. Jeszcze inna postać filozofa wyłania się z pism Ksenofonta, który również był jego uczniem. Jest on postacią łagodną, o mało kontrowersyjnych poglądach.

1
2
3
4
5
PODZIEL SIĘ