9. Zasada Antropiczna

Aby powstało inteligentne życie, wszystko musiało być właściwe. Odległość od słońca, planeta, atmosfera z odpowiednią kompozycją, grawitacja. Być może jest wiele planet, które mają takie warunki jak my tutaj, jednak naukowcom do dnia dzisiejszego nie udało się znaleźć planety, która odzwierciedlałaby Ziemię. Co prawda istnieją planety podobne, jednak naukowcy nie odkryli na tych planetach życia, niekoniecznie inteligentnego.

Gdyby jakiś czynnik kosmiczny, taki jak ciemna energia, był nawet trochę silniejszy, życie prawdopodobnie nie istniałoby, ani tu, ani gdziekolwiek indziej we wszechświecie. Zasada antropiczna pyta: „Dlaczego te warunki powstały tak doskonale dla nas? „Jednym z wyjaśnień jest to, że warunki zostały celowo ustalone z zamiarem udzielenia nam życia. Każdy dogodny czynnik był ustalonym warunkiem w jakimś rozległym eksperymencie laboratoryjnym. Czynniki zostały po prostu podłączone do wszechświata, a następnie rozpoczęto symulację. To pozwoliło egzystencji i naszej indywidualnej planecie ewoluować w taki sposób, abyśmy mogli doświadczyć tego, co jest teraz. Konsekwencją tego jest to, że osoby stojące za symulacją wcale nie muszą być ludźmi. Niektóre inne grupy istot mogą nim zarządzać i postanawiają ukryć przed nami swoją obecność. Być może obce życie wie, jak manipulować programem komputerowym i może stać się dla nas niewidzialne.

1
2
3
4
5
PODZIEL SIĘ