1.     Rzymscy legioniści

Gladiator with sword and armor on a black background
Gladiator with sword and armor on a black background

Postać rzymskiego legionisty jest bez wątpienia najbardziej znaną jednostką wojskową w historii i swoistym symbolem starożytnej wojny. Ich wyposażenie, zbroja, a także rola w wojsku zmieniała się z czasem i w zależności od okresu była mniej lub bardziej ceniona. Osławionym stały się także sposoby w jaki legioniści formowali swoje szyki, szczelne, potrafiące odbijać strzały wroga. Co więcej, żeby stać się legionistą rzymskim, należało być obywatelem Rzymu przez 25 lat, dopiero wtedy można było wstąpić do legii.  Uzbrojenie rzymskiego wojaka opiewał w hełm, tarcze, pierwotnie okrągłą i z czasem prostokątną. Pancerz legionisty stanowiła łuskowa zbroja, tudzież kolczuga, a jego podstawową bronią był gladius, długi obusieczny miecz używany przez kawalerię lub włócznia. Wraz z rozwojem wojskowości, osprzęt wojaków także się rozszerzał o łuk oraz kuszę.

[post_pagination]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PODZIEL SIĘ