6. Usuwanie min lądowych

Dzięki ustaleniom między Thiokol Propulsion i NASA, która pozwala Thiokolowi na wykorzystanie ich nadwyżkowego paliwa rakietowego do wytworzenia płomienia, który może bezpiecznie zniszczyć miny lądowe, NASA pomogła zmniejszyć ilość odpadów miotających bez negatywnego wpływu na środowisko, a Thiokol jest w stanie uzyskać dostęp do materiałów potrzebnych do rozwinięcia flary urządzenia Demining. Rozbłysk urządzenia rozładowującego używa zapalanej elektrycznie zapałki, aby zapalić i zneutralizować miny w polu bez detonacji. Flara używa stałego paliwa rakietowego, aby wypalić dziurę w minie i spalić zawartość wybuchową. Dzięki temu nie ma zagrożenia wybuchu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PODZIEL SIĘ