10. Czym jest Out Of Body Experience?

OOBE, inaczej eksterioryzacja jest doświadczeniem, które zazwyczaj wiąże się z uczuciem unoszenia się na zewnątrz ciała, a w niektórych przypadkach z odczuwaniem ciała fizycznego, jak gdyby z miejsca poza ciałem (autoskopia). Neuronaukowcy i psychologowie traktują OOBE jako doświadczenia dysocjacyjne wynikające z różnych czynników psychologicznych i neurologicznych. Osoby doświadczające OOBE czasami zgłaszają poprzedzający i inicjujący stan świadomego snu. W wielu przypadkach ludzie, którzy twierdzą, że doświadczyli OOBE, byli zbliżający się do snu lub już spali krótko przed tym doświadczeniem. Duży odsetek tych przypadków odnosi się do sytuacji, w których sen nie był szczególnie głęboki. Inną formą spontanicznego OBE jest bliskie doświadczenie śmierci. Niektórzy pacjenci zgłaszają, że mieli OBE w czasie poważnych urazów fizycznych, takich jak utonięcia lub poważna operacja. Doświadczenia bliskiej śmierci mogą obejmować subiektywne wrażenia przebywania poza ciałem fizycznym, czasami wizje zmarłych krewnych

1
2
3
4
5
PODZIEL SIĘ