7. Uroda wymagająca poświęceń

beautiful dark-skinned woman dressed in a military uniform Spartan.

Majowie poza tym, iż byli dość brutalni, to posiadali zgoła dziwne kanony piękna. Uważano na przykład, iż idealnym kształtem głowy jest kształt płaski lub maksymalnie do niego zbliżony i trzeba im przyznać, że byli bardzo zdeterminowani by to osiągnąć. By osiągnąć idealny w ich mniemaniu kształt, małe dziecko kładziono między dwie deski lub inny w miarę szeroki i płaski przedmiot i ściskano głowę dziecka. Proces ten był długotrwały i niezwykle bolesny. Co więcej, w wielu przypadkach kończył się on śmiercią dziecka, poprzez na przykład pęknięcie czaszki.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PODZIEL SIĘ